• Home
  • Privacyverklaring

Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van de website alsmede alle transacties en overeenkomsten die u met Venet Automatisering heeft.

Verwerking van persoonsgegevens

Venet Automatisering verwerkt persoonsgegevens in de zin van de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten op het gebied van hosting, beheer en onderhoud. Venet Automatisering verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder toestemming van de eigenaar, tenzij dit nodig is om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten op het gebied van hosting, beheer en onderhoud of er een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging van persoonsgegevens

Venet Automatisering neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Venet Automatisering heeft de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne richtlijnen en procedures. De werkwijze van Venet Automatisering is compliant met ISO27001:2013 en NEN7510:2013

Onze medewerkers

Personen werkzaam voor Venet Automatisering voldoen aan strikte geheimhoudingsafspraken ten aanzien van alle informatie die binnen Venet Automatisering wordt verwerkt. Deze geheimhouding geldt onverminderd voor onze leveranciers.

Uw rechten

U kunt Venet Automatisering verzoeken om inzage en correctie van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens. Uw schriftelijk en gemotiveerd verzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen.